Inštalácia vykurovacej rohože

Úvod Použitie Elektrické podlahové vykurovanieInštalácia vykurovacej rohože

Prípravné práce - elektroinštaláciePrípravné práce - elektroinštalácie vykurovacej rohože

Pred vlastnou inštaláciou vykurovacie rohože zmerajte hodnotu pracovného odporu vykurovacieho prvku (musí zodpovedať hodnote uvedenej na štítku) a hodnotu odporu oproti ochrannému opleteniu.

Pri inštalácii v kúpeľniach je nutné dodržať príslušné normy.

 1. Do výšky 120 až 150 cm osaďte inštalačnú krabicu pre umiestnenie termostatu.
 2. Do úrovne podlahy veďte inštalačnou trúbkou pre studený koniec, bude slúžiť k pretiahnutiu napájacích prívodov od vykurovacieho prvku k termostatu. Skráťte ich tak, aby skončili tesne nad povrchom budúcej podlahy.
 3. Ochrannú trúbku pre čidlo veďte v rovine vykurovacej rohože tak, aby zasahovala aspoň 0,5 m do vykurovacej plochy. Hĺbka drážky by mala byť taká, aby vrchná hrana trúbky bola maximálne v úrovni roviny následne uložených vykurovacích prvkov. Čidlo v ochranné trúbke by malo byť umiestnené medzi 2 slučkami vykurovacieho prvku. Ohyb trúbky medzi stenou a podlahou musí byť taký, aby bolo možno čidlo regulátoru voľne vysunúť a zasunúť. Trúbku zaústite do inštalačnej krabice pre regulátor. Potom je možné dokončiť úpravu omietky.

Prípravné práce - podkladový materiálPrípravné práce - podkladový materiál

Všeobecne musí byť podkladový materiál pevný, bez ostrých hrán a bez prasklín.

Betónový podklad

Je potrebné opraviť poškodené miesta, zbaviť ho nečistôt a natrieť ho  penetračným náterom (tento znižuje jeho nasiakavosť a zvyšuje priľnavosť).

Podklad je tvorený pôvodnou dlažbou

Je potrebné iba opraviť poškodené miesta.

Podkladná vrstva je tvorená drevom

Je potrebné ju v prípade potreby opraviť. Na pripravenú podlahu sa nanesie penetračný materiál a na nej z dôvodu bezpečnosti minimálne 5 mm vrstva stierky, ktorá oddelí vykurovací prvok od horľavého podkladu! Z dôvodu elektrickej a požiarnej bezpečnosti nemožno túto ochrannou vrstvu vynechať.

 

Skúšobné rozloženie vykurovacej rohožeSkúšobné rozloženie vykurovacej rohože

Vykurovaciu rohož rozložte po dlážke – je dodávaná ako pás, tento je možno upraviť jeho nastrihnutím (v mieste nosnej tkaniny, nikdy vykurovacieho kabelu!) a otočiť do požadovaného tvaru.

 1. V žiadnom prípade nesmie byť narušený vykurovací kábel - skontrolujte hodnotu odporu vykurovacej rohože!
 2. Vykurovaciu rohož pokladajte spravidla vykurovacím káblom k podlahe, aby ho nosná tkanina kryla. Pri tvarovaní pracujte s INŠTALAČNÝM PLÁNOM, ktorý ste použili pre voľbu vykurovacej  rohože.
 3. Jednotlivé pásy pokladajte tak, aby sa vzájomne nekrížili.
 4. Pásy vykurovacej rohože nemajú zasahovať do miest, kde vieme, že budú umiestnené naplánovaný  predmety (nábytok).

 5. Pretiahneme studený koniec vykurovacej rohože do inštalačnej trúbky, v mieste kde bude studený koniec medzi vykurovacou a studenou časťou, zasekajme tento do podkladového materiálu.
 6. Zmerajte hodnoty odporu vykurovacej rohože a tieto zapíšte do INŠTALAČNÉHO PLÁNU.

 

Inštalácia do flexibilného lepidla

 1. Naneste pomocou 4 mm stierky flexibilné lepidlo na podklad pod rohožou.
 2. Do tejto vrstvy vtlačte (zaválčekujte vykurovaciu rohož) - lepidlo musí prejsť cez oka vykurovacej rohože.
 3. Stiahnite hladkú stierku lepidla do roviny - hrúbka musí byť čo najmenšia, súčasne však musí zakryť vykurovaciu rohož.

  Inštalácia vykurovacej rohože do flexibilného lepidla

 

Inštalácia zakrytím

V prípade hladkého podkladu (dlažba), alebo pokiaľ je podklad kvalitný a je vybavený penetračným náterom, je možné upevniť rohož pomocou samolepiacej obojstrannej pásky.

 1. Rozviňte vykurovaciu rohož na podlahe a fixujte ju tak, aby se nepohybovala.
 2. Naneste vyrovnávajúcu hmotu alebo flexibilne lepidlo a pretlačte ho do rohože.
 3. Stiahnete hladkou stierkou lepidlo do roviny - hrúbka musí byť čo najmenšia, súčasne musí však zakryť vykurovaciu rohož.

 

Inštalačný plán vykurovacie rohože

Pred zakrytím vykurovacej rohože zrealizujte definitívny INŠTALAČNÝ PLÁN (fotografii) s vyznačením všetkých potrebných parametrov.

POLOŽENIE PODLAHOVEJ KRYTINYPOLOŽENIE PODLAHOVEJ KRYTINY

K tomuto je možné pristúpiť po zaschnutí stierkového materiálu. Je nutné použiť flexibilné lepidlo i špárovacie hmoty.

Inštalácia rohože pre vykurovanie mäkkých podlahových krytín – Z dôvodu mechanickej ochrany vykurovacie rohože a zaistenie dobrého vedenia tepla je potrebné navýšiť výšku podlahy o cca 10 mm vyrovnávacou hmotou.

 

Copyright 2015 - 2020 © Vykurovacia-rohoz.sk