Ochrana odkvapov proti zamŕzaniu

Úvod PoužitieOchrana odkvapov proti zamŕzaniu

Topenie a opätovné zamŕzanie ľadu môže poškodiť strechy a odkvapy. Pri tvorbe cencúľov hrozí ich pád zo strechy pri odmäku, ktorý môže spôsobiť poranenie a škody na majetku. Vykurovací systém na rozpúšťanie snehu a ľadu udržuje prúdenie vody v odkvapoch a odkvapových rúrach a tým tieto nebezpečenstvá minimalizuje.

 vyhřívání okapů

 

Použitie:

Vykurovací kábel uniKABEL sa kladie väčšinou dvojito do odkvapu aj do zvodu. Hodnota inštalovaného výkonu je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Najúspornejšia regulácia je zabezpečená pomocou regulátora s kombinovaným snímačom teplota + vlhkosť.

 

 

časť strechy studená strecha teplá strecha
 úžľabie/povrch strechy 
 medzistrešné žľaby
150-250 W/m2 150-250 W/m2
 zvody/žľaby 30-40 W/m 40-50 W/m

 "studená strecha" = dostatočne zaizolovaná 
- inštalovaný výkon môže byť nižší, pretože k odmäku dochádza väčšinou vplyvom slnka a pri teplotách až okolo 0 °C
 "teplá strecha" = nedostatočne zaizolovaná 
- docháza k topeniu sa snehu aj pri nižších teplotách, preto je nutné navrhovať vyšší inštalovaný výkon


Komfortná regulácia:

Regulácia (Tekmar 1773) prijíma informácie o teplote a vlhkosti na snímači (Tekmar 3354) umiestnenom v kritických miestach strešných odkvapov. Možnosť nastavenia vlhkosti, horná a dolná hranica teploty, minimálna doba topenia sa. 

čidlo Tekmar 3352       regulace Tekmar 1773          

 

 

Bloková schéma regulácie:

vyhřívání okapů

Copyright 2015 - 2023 © Vykurovacia-rohoz.sk