Ochrana vonkajších plôch proti zamŕzaniu

Úvod PoužitieOchrana vonkajších plôch proti zamŕzaniu

Ochrana vonkajších plôch (chodníky, schody, terasy, cesty, nájazdy) proti snehu a ľadu.

Sneh a ľad zhoršujú možnosť pohybu na príjazdovej ceste, chodníku, schodisku a iných miestach, kde hrozí napadaný sneh alebo ľad.  To vedie k poškodeniu vozidiel, zraneniu osôb a inému nebezpečiu. Môžeme tomu zamedziť ochranou vonkajších plôch proti zamŕzaniu.

 

vyhřívání nájezdů

 

Inštalovaný výkon:

je závislý na skladbe vyhrievanej plochy, hĺbke uloženia vykurovacích káblov a na spôsobe akým bude plocha ochladzovaná, miestnych podmienkach (možnosť zaviatia snehom) aj na požiadavke rýchlosti topenia sa. V našich klimatických podmienkach sa dostatočný inštalovaný výkon pohybuje medzi 250 až 350 W/m2. V prípade plôch ochladzovaných zhora aj zdola by výkon nemal klesnúť pod 300 W/m2. V prehľade vzorových skladieb sú spracované najbežnejšie aplikácie vrátane zodpovedajúceho merného výkonu.

 

skladba beton

Povrchová krytina betón: výkon 260 až 300 W/m2

- vykurovacie káble v dvojvrstvovej betónovej doske (cca 10 cm)

- štrkový podsyp

 

 

 

dlazba

  Povrchová krytina keramická dlažba: výkon 250 až 300 W/m2

- keramická dlažba prilepená flexibilným lepidlom

- vykurovacie káble v betónovej doske (cca 6 cm)

- štrkový podsyp

 

  

zamkovka

Povrchová krytina zámková dlažba: výkon 280 až 320 W/m2

- zámková dlažba v pieskovom podklade

- vykurovacie káble v betónovej doske 6 cm

- štrkový podsyp

 

 

Vykurovacie káble sa upevňujú buď pomocou upevňovacej lište fixKABEL (s rozostupom upevnenia 25 alebo 30 mm) alebo na betonársku sieť. Ukladajú sa do vrstvy betónu alebo do pieskového podkladu. Káble je nutné umiestniť čo najbližšie k povrchu a pokiaľ možno izolovať od podkladu. Maximálny rozostup slučiek je 10 cm.


Komfortná regulácia:

Regulácia (Tekmar 1773) prijíma informácie o teplote a vlhkosti na snímač (Tekmar 3352), ktorý je umiestnený v kritických miestach vonkajšej plochy. Možnosť nastavenia vlhkosti, hornej a dolnej hranice teploty, minimálny čas topenia sa. Vykurovací prvok uložený pod ľubovoľným povrchom reaguje ihneď a zabraňuje tvorbe ľadu a snehovej vrstvy na príjazdových cestách, rampách a chodníkoch. Systém zvládne aj dlhotrvajúce sneženie a vonkajšia plocha je bez snehu a ľadu. 

                  

čidlo Tekmar 3352     regulace Tekmar 1773             


Copyright 2015 - 2023 © Vykurovacia-rohoz.sk