Použitie vykurovacích káblov a vykurovacích rohoží

Úvod Použitie

Systémy a produkty pre Váš komfort 

 

Elektrické vykurovacie káble a rohože termoKABEL je možné využiť pre podlahové temperovanie a vykurovanie pre zaistenie komfortnej teploty v obytných priestoroch alebo ako ochranné prvky pri ochrane potrubia, vonkajších plôch aj odkvapov proti zamŕzaniu.

Elektrické podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie prináša teplotný komfort a šetrí prevádzkové náklady!              

Pri podlahovom vykurovaní vzniká ideálne rozloženie tepla a preto pociťujete teplotnú pohodu už pri teplotách o 2 °C nižších ako sú obvykle napríklad pri konvekčnom systéme. Elektrické podlahové vykurovanie je použiteľné aj ako doplnok do Vášho existujúceho systému, pričom o svoj teplotným komfort neprídete.

Zdravé a bezpečné vykurovanie

Elektrické podlahové vykurovanie spôsobuje menší pohyb vzduchu, a tým aj menšiu prašnosť. Ďalšie výhody poskytuje v kúpeľniach a vo vlhkých priestoroch. Mokré podlahy schnú omnoho rýchlejšie, znižuje sa tak riziko plesní, roztočov a vzniku alergií. 

Ochrana odkvapov proti zamŕzaniu

Topenie a opätovné zamŕzanie ľadu môže poškodiť strechy a odkvapy. Pri tvorbe cencúľov hrozí ich pád zo strechy pri odmäku, ktorý môže spôsobiť poranenie a škody na majetku. Vykurovací systém na rozpúšťanie snehu a ľadu udržuje prúdenie vody v odkvapoch a odkvapových rúrach a tým tieto nebezpečenstvá minimalizuje.

Ochrana vonkajších plôch proti zamŕzaniu

Ochrana vonkajších plôch (chodníky, schody, terasy, cesty, nájazdy) proti snehu a ľadu.

Ochrana potrubia proti zamŕzaniu 

Ochrana potrubí pred zamrznutím zaisťuje prúdenie vody a zabraňuje tomu, aby voda alebo iné látky v potrubí nezamrzli. Potrubiu, ktoré je vystavené teplotám pod bodom mrazu, hrozí premrznutie a tým môže dôjsť k jeho prasknutiu, pokiaľ nie je potrubie chránené, môžu vzniknúť závažné škody. Samotná izolácia nemôže tomuto zabrániť.

 Copyright 2015 - 2024 © Vykurovacia-rohoz.sk